dijous, 1 d’octubre del 2009

CARACTERÍSTIQUES DELS NENS I NENES DE CM

CARACTERÍSTIQUES DELS NENS I NENES DE CM

Aquest cicle és un període de transició on:

· es desenvolupen les seves capacitats: manuals, intel·lectuals, físiques, la memòria i la mecànica

· Han de transcriure al terreny simbòlic tot el que han aprés.

· Van formant categories i estableixen relacions però l’ aparença domina el procés.

· Tenen poca capacitat per assolir situacions complexes. Ex. Dues preguntes en el mateix enunciat.

· Comencen a organitzar la informació per resoldre problemes abans molt complexos. Ex: Conseqüència de les pluges.

· Es van desenvolupant una sèrie de nocions científiques: espai, temps, velocitat,...

· Són terriblement lògics donada l’ importància que li donem a aquest aspecte. Ex: rentar-se les mans abans de dinar,...

· Es una època on s’estan construint un sistema de valors:

- grup d’amics i amigues

- acceptar les normes d’un joc col·lectiu: Ex: s’adonen si l’altre fa trampa o no.

Durant el CM HEM DE VEURE CRÈIXER A L’INFANT. És perillós veure que cada any sorgeixen els mateixos problemes.

- És bo fer-los afrontar les seves decisions davant d’un grup d’iguals per poder crear -se la seva imatge.

- No és bo que el nen o nena faci el que vulgui ja que no troba cap element on reflectir-se i el món es torna immens per ell o ella. Hem d’intentar que vagin adquirint tolerància a les frustracions.

*Totes aquestes qüestions són tan complexes que, és per això que l’escola demana contínuament la vostra col·laboració.